This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Úspešné dlhodobé zobrazovanie živých buniek v systéme High-Content Analysis

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pri objavovaní liekov je nesmierne dôležité zobrazovanie živých buniek, pretože vedci hľadajú zmysluplné poznatky o celkovom správaní a fungovaní buniek. V kombinácii so schopnosťou fenotypicky analyzovať jednotlivé bunky na systéme High-Content Screening umožňuje zobrazovanie živých buniek aj analýzu proliferácie, bunkového pohybu, bunkovej signalizácie a morfologických zmien v priebehu času, alebo dynamiky apoptózy a cytotoxicity. Príprava experimentov so živými bunkami však môže byť náročná, pretože je potrebné kontrolovať teplotu, CO2 a odparovanie, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pre rast buniek.

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

V mikroprostredí nádorov sú imunitné odpovede oslabené a smerujú imunitné bunky k podpore tumorigenézy. Medzi najsľubnejšie prístupy k aktivácii terapeutickej protinádorovej imunity patrí blokáda imunitných kontrolných bodov. Dráha imunitného kontrolného bodu programovanej bunkovej smrti (PD-1) je negatívnym regulátorom imunitnej funkcie T-buniek. Mnoho nádorových buniek uniká protinádorovej imunite prostredníctvom svojej expresie ligandu PD-L1, ktorý interaguje s PD-1 exprimovaným T-bunkami a vedie k apoptóze T-buniek. Expresia PD-L1 bola študovaná u rôznych druhov rakoviny vrátane obličiek, pľúc, kolorektálneho karcinómu, pankreasu, melanómov a rakoviny prsníka.

Monitorovanie imunitnej odpovede voči SARS CoV-2 pomocou suchej kvapky krvi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Test GSP Anti-SARS-CoV-2 IgG umožňuje priamy skríning veľkej populácie s použitím vzoriek suchej kvapky krvi. IgG protilátky sa tvoria v priemere 14 dní po expozícii a zostávajú detekovateľné nejaký čas po prekonaní vírusu, a preto prítomnosť protilátok proti SARS-CoV-2 naznačuje minulú expozíciu vírusu. Sérologické testovanie je možné využiť ako pohodlný nástroj napr. v epidemiologických štúdiách na pochopenie a monitorovanie vývoja epidémie v populáciách. Testovanie protilátok je možné využiť aj na pochopenie toho, ako je tvorba protilátok IgG spojená s ochrannou imunitou, ako dlho protilátky pretrvávajú v tele a na použitie pri rozsiahlych prieskumoch.

Multiparametrická analýza cytotoxicity živých buniek pomocou Operetty

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Podstatnou súčasťou objavu nových liekov je schopnosť merať včasné ukazovatele toxicity. Pečeň, ako primárny orgán metabolizmu liečiv, je hlavným cieľom mnohých toxických účinkov, a preto sa veľa štúdií bunkovej cytotoxicity in vitro zameriava na ľudské hepatocyty. Rýchly a flexibilný prístup k štúdiu cytotoxicity založený na živých bunkách je popísaný v priloženom článku.

Rozlišovanie typov buniek fenotypovým profilovaním jadra

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

PerkinElmer ponúka kompletné riešenie pre aplikácie fenotypového profilovania. Zobrazovanie v systémoch High Content Screening na platformách Opera Phenix alebo Operetta CLS umožňuje používateľom generovať požadované vysoko kvalitné obrázky. Softvér Harmony umožňuje primárnu analýzu obrazu s presnou segmentáciou obrazu a pokročilými metódami morfológie a kvantifikácie štruktúry na generovanie vysoko popisných fenotypových profilov.

Search