This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our ue of cookies.

laboratory and medical technologies for You

Kvantifikácia zmien v hladinách CD28 a CTLA-4 v mononukleárnych bunkách periférnej krvi pomocou technológie AlphaLISA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Imunoterapia využíva imunitný systém na zlepšenie a nasmerovanie protinádorových odpovedí pri liečbe rakoviny. Jedným z prístupov k imunoterapii je modulácia imunitných kontrolných bodov, ktoré sú rozhodujúce pri regulácii stupňa a trvania reakcií imunitného systému. Monitorovanie hladín CD28 a CTLA-4 na T-bunkách umožňuje presné rozpoznanie akýchkoľvek zmien v rovnováhe takéhoto imunitného kontrolného bodu a môže poskytnúť prístup k štúdiu účinku rôznych imunostimulantov a imunosupresív na rovnováhu CD28 a CTLA-4. Dôležitosť CTLA-4 pri udržiavaní rovnováhy imunitného systému sa javí ako silný kandidát na sledovanie, aby sme lepšie porozumeli reakciám imunitného systému, ktoré môžu viesť k vývoju lepšej imunoterapie.

Na meranie zmien v hladinách CD28 a CTLA-4 sa použila AlphaLISA. V tomto výskume sa preukázalo, že AlphaLISA je citlivá, priama a robustná technológia imunoanalýzy, ktorú je možné použiť na detekciu a kvantifikáciu dôležitých imunoonkologických biomarkerov pre vývoj imunoterapie.

Celý článok vo formáte pdf: Quantifying Changes in CD28 and CTLA-4 Levels in Peripheral Blood Mononuclear Cells with AlphaLISA Technology

Search