Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

laboratory and medical technologies for You

laboratory and medical technologies for You

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Meranie expresie PD-L1 v bunkových líniách rakoviny prsníka pomocou AlphaLISA

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

V mikroprostredí nádorov sú imunitné odpovede oslabené a smerujú imunitné bunky k podpore tumorigenézy. Medzi najsľubnejšie prístupy k aktivácii terapeutickej protinádorovej imunity patrí blokáda imunitných kontrolných bodov. Dráha imunitného kontrolného bodu programovanej bunkovej smrti (PD-1) je negatívnym regulátorom imunitnej funkcie T-buniek. Mnoho nádorových buniek uniká protinádorovej imunite prostredníctvom svojej expresie ligandu PD-L1, ktorý interaguje s PD-1 exprimovaným T-bunkami a vedie k apoptóze T-buniek. Expresia PD-L1 bola študovaná u rôznych druhov rakoviny vrátane obličiek, pľúc, kolorektálneho karcinómu, pankreasu, melanómov a rakoviny prsníka.

U bazálneho karcinómu prsníka je expresia PD-L1 spojená so závažnosťou nádoru a zlou prognózou. Hladiny expresie proteínu PD-L1 v ľudských bunkách je možné rýchlo a presne vyhodnotiť priamo pomocou technológie AlphaLISA. Testy AlphaLISA poskytujú rýchlu, výkonnú a homogénnu platformu na skríning potenciálnych inhibítorov expresie PD-L1 v ľudských bunkách.

Celý článok vo formáte pdf: Measuring PD-L1 Expression in Breast Cancer Cell Lines with AlphaLISA

Search